Gebruikersvoorwaarden zorgvrager

Welkom bij Dytter! Je bent op zoek naar verpleging, verzorging of overige diensten. En je hebt ervoor gekozen om via Dytter een zorgverlener te vinden. Een slimme keuze, want bij ons kies je zelf welke persoon jou, op welk moment en waar zorg verleent. In deze voorwaarden vind je de afspraken die gelden als je gebruik maakt van het online zorgplatform Dytter. Wij noemen Dytter ook wel ‘online zorgplatform’ of ‘webapp’. In beide gevallen gaat het over de dienst die Dytter levert. Lees je ‘wij’ of ‘ons’, dan is dat de organisatie Dytter.

Wat doet Dytter?
 1. Dytter heeft een online platform waar zelfstandige zorgverleners hun diensten aanbieden aan de bij ons geregistreerde zorgvragers. Deze zorgverleners hebben wij zorgvuldig laten screenen om ervoor te zorgen dat je enkel bevoegde zorgverleners kunt boeken.
 2. Na jouw registratie kun je via onze webapp contact leggen met een zorgverlener. Wil je van zijn of haar diensten gebruik gaan maken? Dan kun je deze zorgverlener via onze webapp boeken.
 3. Dytter brengt de zorg die je van de zorgverlener hebt gekregen, bij jou of jouw zorgorganisatie in rekening. Onder het kopje ‘kosten en betaling’, lees je hoe dit precies gaat.
De zorgovereenkomst
 1. Boek je via onze webapp een zorgverlener? Dan sluit je met hem/haar een ‘zorgovereenkomst’. Deze zorgovereenkomst is pas geldig op het moment dat zowel jij als de zorgvrager de zorgovereenkomst heeft geaccepteerd.
 2. De zorgverlener voert de werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht uit. Hij of zij is niet bij ons in dienst en staat ook niet onder ons toezicht of onze leiding.
Dytter verleent geen zorg

Dytter heeft met jou geen zorgovereenkomst. Dat betekent dat wij:

 • zelf geen zorg aanbieden en/of zorg verlenen;
 • geen zorgverleners in dienst hebben;
  • geen zorgvragers bij zorgverleners plaatsen en andersom. Wij staan voor keuzevrijheid, dus zowel als zorgvrager als zorgverlener kun je zelf de zorgmomenten samenstellen zodat het aansluit bij jouw wensen en behoeften;
  • niet voor vervanging hoeven te zorgen als de zorgverlener die je via onze webapp geboekt hebt, is verhinderd. Deze verantwoordelijkheid leggen wij bij de zorgverleners neer. Indien zij binnen 24 uur voor de afspraak verhindert zijn, zorgen zij zelf voor vervanging.
Kosten en betaling
 1. Als je je als zorgvrager registreert op onze webapp, is dat altijd gratis.
 2. Jij maakt een boekingsvoorstel via onze webapp, waarbij jij aangeeft welke zorg er geleverd moet worden, hoelang het zorgmoment gaat duren en waar de zorg geleverd wordt. In het boekingsvoorstel zien jullie beiden hoeveel het zorgmoment gaat kosten.
 3. Heeft de zorgverlener meer/minder uren gewerkt dan was afgesproken? Dan kan jij of de zorgverlener, binnen 72 uur, dat achteraf aanpassen. De zorgverlener of jij moet daarna de aangepaste duur accepteren.
 4. Wij dragen zorg voor de betalingen van de facturen. Dit betekent dat wij een factuur sturen en jij of jouw zorgorganisatie aan ons het verschuldigde bedrag moet betalen. Zodra wij de betaling binnen hebben, betalen wij de zorgverlener.
 5. Heb je als particulier zorg geboekt? Dan ontvang je van ons een factuur met een betalingslink voor de zorg die je de maand daarvoor hebt gekregen.
 6. Je moet die factuur binnen 30 dagen betalen. Betaal alsjeblieft op tijd, dan krijg je ook niet te maken met incassokosten.
 7. Heb je geïndiceerde zorg geboekt? Dan zijn er 2 mogelijkheden:
  • Je hebt gekozen voor zorg in natura. In dat geval sturen wij jouw zorgorganisatie maandelijks een factuur met een betalingsverzoek.
  • Heb je een persoonsgebonden budget, dan is het belangrijk om vooraf te controleren hoe de zorg gedeclareerd kan worden.
Aansprakelijkheid

De zorgverlener is zelf verantwoordelijk voor de zorg die hij/zij jou verleent en het nakomen van de afspraken die hij/zij met jou heeft gemaakt. De zorgverlener zorgt ervoor dat hij/zij:

 • voldoet aan wet- en regelgeving;
 • voldoet aan de eisen die er voor zijn beroep gelden; en
 • voldoende bevoegd en bekwaam is.

Voordat een zorgverlener zichtbaar en boekbaar is in ons systeem, voeren wij een screening uit. Tijdens de screening controleren wij of de zorgverlener bevoegd is om zorg te verlenen. Dytter is echter niet verantwoordelijk en aansprakelijk als een zorgverlener niet aan de bovenstaande punten voldoet.

Kwaliteitscontrole
 1. Wij vinden het belangrijk dat de zorgverleners die zich bij ons inschrijven een bepaald kwaliteitsniveau hebben. De zorgverlener moet daarom aan een aantal eisen voldoen. Wij voeren daarom een screening uit, om te kijken of de zorgverlener beschikt over de onderstaande eisen. Zorgverleners zijn pas zichtbaar in onze webapp als zij hieraan voldoen. Zij dienen te beschikken over:
  • alle diploma’s die nodig zijn voor de zorg die hij/zij wil gaan verlenen;
  • een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) die niet ouder is dan 2 jaar.
  • een geldig legitimatiebewijs.
 2. Ook controleren wij of de zorgverlener heeft verklaard dat hij/zij:
  • nooit op staande voet is ontslagen, niet is geschrapt uit het BIG-register en niet in het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn staat;
  • zich in het verleden geen omstandigheden hebben voorgedaan waardoor aan zijn/haar betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit zou kunnen worden getwijfeld;
  • is aangesloten bij een geschilleninstantie;
  • BIG-geregistreerd als hij/zij verpleegkundige is.
 3. Er worden 2 referenten gecontroleerd die de zorgverlener heeft opgegeven.
Ben je ontevreden?
 1. Ben je niet tevreden over de zorg(verlener)? Neem dan contact met hem/haar op en stel ons hiervan ook op de hoogte. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de klachteninstantie waar de zorgverlener onder valt of waarbij hij/zij is aangesloten. Dytter verleent geen zorg en is daarom ook nooit verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg.
 2. Ben je ontevreden over Dytter? Laat ons dit dan alsjeblieft weten via Klacht@dytter.com. Wij zullen dan ons best doen om jou alsnog tevreden te stellen. Lukt dat niet? Dan kun je altijd een klacht indienen bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (www.sgoa.org).
 3. Krijgen wij met elkaar een meningsverschil en moet de rechter daarover beslissen? Dan is het Nederlandse recht van toepassing en de rechter in Amsterdam bevoegd.
Privacy
 1. Dytter verwerkt (persoons)gegevens voor zover dit nodig is voor haar activiteiten.
 2. Wij zijn eigenaar van de gegevens die door de zorgverlener en de zorgvrager worden ingevoerd via de site. Dytter is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het functioneren van haar site.
 3. Je verklaart bekend te zijn met de Privacyverklaring van Dytter en daarmee akkoord te zijn.
Je sluit de zorgovereenkomst via Dytter

Ben je bij ons geregistreerd als zorgvrager? Of ben je dit de afgelopen 6 maanden geweest? Dan mag je geen rechtstreekse zorgovereenkomsten sluiten met iemand die bij Dytter als zorgverlener staat ingeschreven of dat de afgelopen 6 maanden is geweest.

Duur en wijziging van de voorwaarden
 1. Je hebt deze voorwaarden geaccepteerd door in de webapp ‘voor akkoord’ aan te vinken. Deze voorwaarden gelden vanaf het moment van je registratie en voor onbepaalde tijd.
 2. Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Natuurlijk informeren wij je over zo’n wijziging en krijg je van ons een bericht om de nieuwe overeenkomst te accepteren.
 3. Wanneer je de overeenkomst nog niet geaccepteerd hebt kun je niet meer in onze webapp. Het is dus belangrijk dat je onze overeenkomst geaccepteerd hebt.
 4. Ben je het niet eens met de wijziging, dan kun je de gebruikersovereenkomst die je met ons hebt altijd opzeggen. Hieronder lees je hoe dit werkt.
Einde van de gebruikersovereenkomst
 1. Wil je – om wat voor een reden dan ook - geen gebruik meer maken van ons platform? Of willen wij jou onze service niet meer aanbieden? Dan laat je ons of laten wij jou dit per e-mail weten. Wij verwijderen jouw account dan, op werkdagen, binnen 48 uur als zorgvrager van de webapp en deze gebruikersovereenkomst eindigt dan ook. In bijlage 1 zie je het stappenplan hoe je dit aan ons kunt doorgeven.
 2. Deze gebruikersovereenkomst eindigt ook als:
  • Dytter failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt uitgesproken; of
  • de regeling schuldsanering natuurlijke personen op jou van toepassing is verklaard; of
  • als wij onze activiteiten staken.
Contactgegevens Dytter

Dytter B.V.
Europalaan 500, Unit W.2.3
3526 KS Utrecht
KvK-nummer: 65824504
info@dytter.com
030-2273351
Vertegenwoordigd door: Dhr. André PisoBijlage 1: Gegevens inzien, aanpassen of te laten verwijderen.

Volgens de nieuwe wet- en regelgeving heb jij recht om te weten welke informatie bedrijven, zoals ons, van jou bewaren. Daarnaast heb je het recht om je persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te corrigeren of te verwijderen.


Gegevens inzien en aanpassen

Je kunt gegevens inzien in jouw account, wil je jouw gegevens aanpassen, dan is dit mogelijk via de persoonlijke instellingen in jouw account.

Gegevens verwijderen

Wil je echter geen gebruik meer maken van Dytter en wil je hierbij al jouw gegevens verwijderen? Dan vragen wij of je een mail naar contact@dytter.com wilt sturen met jouw verzoek.

Graag ontvangen wij bij jouw aanvraag dan een kopie van je identiteitsbewijs zodat wij zeker weten dat jijzelf je gegevens wilt verwijderen. Iemand anders, naast je wettelijke vertegenwoordiger, mag dit namelijk niet bij ons aanvragen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Toestemming van gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Klacht indienen

Graag willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons